Nejnovější obrázkyPoslední články

Ochrana osobních údajů / GDPR
čtvrtek 25. květen 2023 20:05
Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)   Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...
Poděkování
čtvrtek 18. květen 2023 21:58
  PRODEJ SADEBNÍHO MATERIÁLU pro rok 2023 UKONČEN Rádi bychom poděkovali všem pěstitelům japonského topolu za objednanou sadbu v letošním roce a...

Informace

Obchodní podmínky a ceník všech forem sazenic a řízků japonského topolu.

Prodej sadby pro rok 2024

Příjem objednávek a prodej sadbového materiálu na rok 2024

 CENÍK 

 

POZOR!  Prodej sadby pro rok 2023 byl již ukončen, vztahuje se pro následující jaro 2024.

Tento ceník je platný do jeho případné změny. Přijaté objednávky v roce 2023 budou expedovány v roce 2024 a to za podmínek stanovených tímto ceníkem (ze kterého pak vychází formulář pro objednávky)

Vážení zákazníci - odběratelé japonského topolu dovolujeme si zveřejnit cenu sadbového materiálu pro jarní výsadbu v roce 2024 a zároveň oznámit příjem objednávek pro tuto jarní výsadbu.

Pro zobrazení ceníku klikněte sem

 

Číst dál: Prodej sadby pro rok 2024

Ochrana osobních údajů / GDPR

Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)

 

Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a d8le dle  zákona č. 110/2019 Sb

Provozovatelem/zpracovatelem osobních údajů na stránkách japonskytopol.cz je fyzická osoba Antonín Dočekal, IČO: 72651920, Frýdlant

Provozovatel/zpracovatel za účelem dokončení objednávek zákazníka zaznamenává, zpracovává a přenáší tato osobní data: 

- Jméno a přijmení fyzické osoby

- Jméno společnosti případně jednatele nebo pověřené osoby

- IČO (DIČ) u právnických osob

- Adresa na které bude objednávka doručena (nejčastěji stejná pro trvalé bydliště a sídlo)

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- datum a čas vytvořené objednávky

- číslo vydaného RP (rostlinolékařského pasu)

- IP adresa

- cookies

 

V případě registrace uživatele:

- uživatelské jméno

- heslo, v zašifrované podobě

 

data, která nelze považovat za osobní a přesto jsou stejným způsobem zaznamenávána, zpracovávána a přenášena jsou:

- číslo objednávky

- množství a typ objednané sadby (popřípadě komodity/výrobku/produktu)

- poznámka k objednávkám

 

ZÁSADY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Tato data jsou zaznamenána, aby zákazníkům, kteří se u nás produkt rozhodli zakoupit/objednat mohlo být takové zboží doručeno (mohlo nastat plnění smlouvy), navíc pro potřeby evidence státních úřadů jakým je ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) jej musíme archivovat - evidovat kvůli případnému šíření škůdců chorob a jejich vysledovatelnosti. Tento úřad nás opravňuje vydávat rostlinolékařské pasy, které jsou součástí každé objednávky.

 

PŘÍJEMCI a ZPUSOB nakládání Vašich osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Antonín Dočekal, majitel a provozovatel webových stránek japonskytopol.cz. Pouze tato osoba má množnost přístupu k Vašim osobním údajům, tato osoba je archivuje a využívá. Tato osobní data nejsou jakýmkoliv jiným způsobem předávána nebo poskytnuta komukoliv jinému vyjma státním a dozorovým orgánům státní správy jakým je ÚKZÚZ.

 

Proces zpracování osobních údajů

Abychom našim zákazníkům, návštěvníkům našich stránek byli schopni nabídnout naše služby, využíváme my služeb specializovaných hostingových firem s velkým výkonem HW a konektivitou schopné zpracovat objem požadavků na kvantitu a kvalitu zpracovávaných dat. Toto je běžná praxe, jak internet funguje. Hostingová firma patří mezi největší a nejspolehlivější hostingové firmy v ČR. Na jejich serverech je hostována prezentace www stránek, tak také databáze společná jak pro tuto prezentaci, tak uložení vašich osobních dat, funkce pro rozesílání emailů (ve spolupráci se seznam.cz). Přestože fyzicky data u sebe nemáme a může tak dojít k jejich úniku ze strany hostingové firmy, kde jsou také uložena, spoléháme na profesionalitu a "renomé" této společnosti, která sama musí zajištovat stejná/obdobná pravidla která jsou popsána zde - ochranu osobních údajů a pravidel GDPR. 

Po dokončení objednávky zákazníkem jsou mu emailem zaslány údaje o vytvořené objednávce - rekapitulace, zároveň jsou v databázi hostingové firmy uložena tato data + data technického charakteru (čas, IP adresa). Citlivé údaje v databázi jakým je heslo uživatele je zašifrováno.

Veškerý přenos mezi klientem - uživatelem/zákazníkem - jeho počítačem a serverem hostingové firmy je šifrován prostřednictvím protokolu HTTPS (s certifikátem), stejně tak exporty a zálohy této databáze do našeho osobního - kancelářského počítače. Osobní počítač je využíván pouze jediným člověkem - zpracovatelem osobních dat, počítač je zaheslován. Tento osobní počítač je využívám k vytváření záloh databáze i prezentace www stránek, kdy jsou zálohy vytvářeny na externí disk a ten je pečlivě a jen po kontrolou zpracovatele uschován.

Z důvodu smyslu - ochrany osobních dat, zpracovatel nechce být více konkrétní k technickému řešení a zabezpečení, které je využíváno.

COOKIES

Cookies jsou malé soubory, které mohou naše stránky uložit ve vašem internetovém prohlížeči a to za účelem a s cílem usnadnit Vám pohyb a orientaci na našich stránkách (např. předvyplnění Vašich údajů v objednávkovém formuláři, zejména pokud použijete tlačítka krok vpřed či vzad vašeho prohlížeče). Cookies komunikují šifrovaně (protokolem https) mezi Vaším počítačem a naším serverem, nejsou předávána třetím stranám ani jinak zpracovávána. 

Využití cookies lze obecně ve vašem prohlížeči (chrome, edge, opera atd..)  zakázat tak, že jakákoliv webová stránka nemá možnost jej využít. 

 

PRÁVA uživatele (subjektu údajů)

- právo  byt informován o skutečnosti, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány, 

- právo na přístup k osobním údajům, 

- právo na opravu, resp. doplnění, 

- právo na výmaz (být zapomenut), 

- právo na omezení zpracování, 

- právo na přenositelnost údajů, 

- právo vznést námitku,

- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

- právo na odvolatelnost souhlasu.

 

V případě, že dojde k úniku některých ze zpracovávaných informací. informuje zpracovatel dotčený subjekt údajů a současně také úřad pro ochranu osobních údajů, případně PČR. 

 

V případě dotazů a Vašich žádostí ohledně ochrany osobních údajů - GDPR nás kontaktujte.

 

Bližší informace k této problematice lze najít na stránkách

Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ministerstva vnitra ČR

 

Ve Frýdlantě dne 19.6.2020

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY a PODMíNKY POUŽÍVÁNÍ

Provozovatelem elektronického obchodu a portálu na www.japonskytopol.cz je Antonín Dočekal, IČO 726 51 920, Hejnická 4030, Frýdlant 46401 pěstitelské číslo 2525, neplátce DPH - dále jen "provozovatel". 

Zákazník = kupující, je osoba která  na základě svobodného rozhodnutí kupuje zboží a služby od provozovatele, Dále jen "zákazník".

Tyto obchodní podmínky jsou sepsány s cílem rovných a korektních vztahů mezi zákazníkem a provozovatelem. 

Provozovatele nabízí služby a zboží na základě ceníku, který je nedílnou součástí těchto podmínek. 

Zákazník uskutečňuje svou objednávku zboží jedním z možných způsobů -  vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo telefonicky (emailem). Upřednostňovaným a doporučeným způsobem je formulář. Zákazník sám si zvolí způsob, jakým chce objednávku uskutečnit. Zákazník souhlasí se zpracováním, uchováním a nakládáním jeho osobních údajů použitých při objednávce, vyplňuje je obezřetně a pravdivě. V případě chybně (lživě) zadaných údajů má provozovatel právo od objednávky zboží odstoupit, případně vymáhat náhradu škod takto vzniklých. S ohledem k této skutečnosti má provozovatel právo požadovat na základě ceníku předem splatnou zálohu ve prospěch jeho účtu, která kryje případně neuskutečněné (nedoplacené, nevyzvednuté a nepřevzaté) zakázky - dodávku zboží a služeb. S tímto zákazník souhlasí a stvrzuje dokončením objednávky. Naopak zákazník v případě takto předem složené zálohy má právo na její navrácení do lhůty 14dnů od předpokládaného dodání zboží a služeb, které provozovatel nebyl schopen z objektivních důvodů dodat. Doplatek za zboží  je uskutečněn v okamžiku předání zboží - ať již přepravcem (třetí stranou) nebo v okamžiku osobního odběru přímo u provozovatele.

Zboží a jeho množství, které dle ceníku nevyžaduje zaplacenou zálohu předem, je zaplaceno v plné výši v okamžiku převzetí tohoto zboží (osobně, při převzetí od dopravce) 

Cena balného a přepravy je připočtena k ceně zboží(služeb) dle ceníku. 

Ceny jsou smluvní, zákazník před objednávkou má právo sjednat si ceny nižší než ceníkové zejména pak v případě odběru většího množství než je množství ceníkové nebo při odběru zboží a služeb nižší kvality. Provozovatel se zavazuje dodat zboží a služby v nejvyšší možné kvalitě bez zbytečného prodlení, je povinen se zákazníkem komunikovat, zodpovídat případné dotazy a poskytnout součinnost tak, aby zákazníkovi nevznikly případné škody a předmět obchodu byl pro zákazníka v co nejlepší kvalitě i po uskutečnění obchodu.

Provozovatel má právo změnit způsob dopravy, zákazník o této skutečnosti však musí být informován a nesmí tak dojít ke zhoršení možnosti takto odeslané zboží převzít (Např. změna přepravní služby České pošty na PPL, DPD aj.)

Výchozí měnou pro sjednání obchodu je česká koruna - CZK, Kč .. v případě prodeje zboží do zahraničí je rozhodující cenou směnný kurz banky, u kterého má provozovatel veden bankovní účet.

Technické úpravy objednávkového systému (eshopu, formuláře) není přípustné. Je zakázáno používat technických prostředků zvaných "hacking" pro úpravu a změnu jakýchkoliv částí publikačního nebo objednávkového systému těchto stránek. Za nedovolené prostředky je považováno například i použití záporných hodnot množství objednávaného zboží. Provozovatel z důvodu bezpečnosti má právo zaznamenat IP adresu počítače, ze kterého byla takováto činnost učiněna.

Provozovatel má plnou kontrolu nad obsahem těchto stránek - za účelem objektivního a korektního obsahu, dobrého obchodního jména provozovatele a jiných osob,institucí či firem dotčených bez předchozího upozornění a bez náhrady právo mazat, upravovat či vkládat textové a audiovizuální informace včetně prostředků na jiných serverech (např. facebooku) u kterých je administrátorem, majitelem nebo provozovatelem. S ohledem k těmto podmínkám a právnímu řádu ČR a EU je zákazník a uživatel těchto stránek  povinnen publikovat pouze takové věci, ke kterým má autorské či jiné právo, které nezasahují do práv jiných osob, nejsou pobuřující ani jakkoliv jinak nevhodné. 

Ústní dohoda, řešící věci nad rámec těchto obchodních podmínek je přípustná. Tyto podmínky může provozovatel bez předchozího upozornění změnit, zákazník a uživatel se s těmito podmínkami seznamu průběžně, povinně pak vždy, při každé učiněné objednávce a tyto podmínky jsou pak závazné v okamžiku učinění objednávky. Chyby v tisku tzv. "překlepy" kdekoliv na těchto stránkách jsou přípustné. Je zakázáno jakékoliv šíření a publikování celku nebo jakékoliv části těchto stránek bez písemného povolení provozovatele. 

 

Ve Frýdlantě dne 1.1.2010, Antonín Dočekal.

Ceník poštovného

 

 CENÍK POŠTOVNÉHO

do zahraničí

platný pro jarní sezonu 2023

Je součástí "aktuálního ceníku"

 

Jediná forma sadebního materiálu, který můžeme zaslat poštou nebo obdobnou přepravní službou jsou řízky

 

             Řízky japonského topolu zaslaného poštou   

                                                     řízky                  přeprava řízků

                                                                                 řízky                                                    přeprava řízků

 

Slovenská republika

- prostřednictvím služeb České pošty

a) Obchodní balík - je doručen do tří dnů k zákazníkovi. Pozor! Nelze zaslat na dobírku - tuto službu č.pošta neposkytuje! 

Váha zasílaného balíku

Pojištěno na

Nutnost zaplatit

poštovné předem

Nutnost zaplatit

zálohu předem 

CENA

poštovného

do 10 Kg 

10.000 Kč

ANO ANO 20%  396 Kč

do 20 Kg

15.000 Kč

ANO

ANO 20%

473 Kč

 

b) Cenný balík - je zaslán na dobírkuPozor! Nelze garantovat dobu dodání (ze strany české pošty)! 

Váha zasílaného balíku

Pojištěno na

Nutnost zaplatit

poštovné předem

Nutnost zaplatit

zálohu předem 

CENA

poštovného

do 10 Kg 

10.000 Kč

ANO ANO 20%  421 Kč

do 20 Kg

15.000 Kč

ANO

ANO 20%

438 Kč

  

- Jen pro informaci a představu: 1000 kusů řízků váží cca 17 až 20 kg a toto množství se vejde do klasické banánové bedny.

 Děkujeme za pochopení. I toto je v důsledku, bohužel, praktický dopad rozdělení  Československa v roce 1992. 

 

                                                                                                               Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

                                                                                                                                                    Topolům zdar!

Japonský topol v praxi

Image

Komora pěstitelů biomasy vydala vlastním nákladem publikaci "JAPONSKÝ TOPOL v praxi", zabývající se pěstováním japonského topolu bohatě doprovázená 70ti ilustrujícími fotografiemi na 40ti stránkách křídového papíru.

Tuto praktickou příručku zákazník může získat při splnění jedné z následujících podmínek:

  1. Zakoupením přímo u pěstitele (zároveň u spoluautora textu a autora fotografií) ve Frýdlantě v Čechách za 99,-Kč.
  2. Zasláním 140,-Kč na adresu prodejce (99,-Kč + 41,-Kč poštovné) -pro seznam kontaktů klikněte ZDE. Obratem na adresu odesílatele platby zaslána doporučená zásilka s publikací "Japonský topol v praxi".
  3. Souběžně s objednanou sadbou lze zaslat i publikací za 99,-Kč.
  4. Publikaci zasíláme také do ciziny za celkovou cenu 200,-Kč doporučeně prostřednicvím služeb České pošty.
  5. při zakázce v hodnotě převyšující 3000,-Kč (včetně 10% DPH) bude přibalena ZDARMA.

Věříme, že Vám tato praktická příručka poskytne praktické rady při výsadbě Japonského topolu.

www.japonskytopol.cz

Další články...

  1. Informace o dopravě
Copyright © 2023 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae