Ochrana osobních údajů / GDPR

Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)

 

Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a d8le dle  zákona č. 110/2019 Sb

Provozovatelem/zpracovatelem osobních údajů na stránkách japonskytopol.cz je fyzická osoba Antonín Dočekal, IČO: 72651920, Frýdlant

Provozovatel/zpracovatel za účelem dokončení objednávek zákazníka zaznamenává, zpracovává a přenáší tato osobní data: 

- Jméno a přijmení fyzické osoby

- Jméno společnosti případně jednatele nebo pověřené osoby

- IČO (DIČ) u právnických osob

- Adresa na které bude objednávka doručena (nejčastěji stejná pro trvalé bydliště a sídlo)

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- datum a čas vytvořené objednávky

- číslo vydaného RP (rostlinolékařského pasu)

- IP adresa

- cookies

 

V případě registrace uživatele:

- uživatelské jméno

- heslo, v zašifrované podobě

 

data, která nelze považovat za osobní a přesto jsou stejným způsobem zaznamenávána, zpracovávána a přenášena jsou:

- číslo objednávky

- množství a typ objednané sadby (popřípadě komodity/výrobku/produktu)

- poznámka k objednávkám

 

ZÁSADY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Tato data jsou zaznamenána, aby zákazníkům, kteří se u nás produkt rozhodli zakoupit/objednat mohlo být takové zboží doručeno (mohlo nastat plnění smlouvy), navíc pro potřeby evidence státních úřadů jakým je ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) jej musíme archivovat - evidovat kvůli případnému šíření škůdců chorob a jejich vysledovatelnosti. Tento úřad nás opravňuje vydávat rostlinolékařské pasy, které jsou součástí každé objednávky.

 

PŘÍJEMCI a ZPUSOB nakládání Vašich osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Antonín Dočekal, majitel a provozovatel webových stránek japonskytopol.cz. Pouze tato osoba má množnost přístupu k Vašim osobním údajům, tato osoba je archivuje a využívá. Tato osobní data nejsou jakýmkoliv jiným způsobem předávána nebo poskytnuta komukoliv jinému vyjma státním a dozorovým orgánům státní správy jakým je ÚKZÚZ.

 

Proces zpracování osobních údajů

Abychom našim zákazníkům, návštěvníkům našich stránek byli schopni nabídnout naše služby, využíváme my služeb specializovaných hostingových firem s velkým výkonem HW a konektivitou schopné zpracovat objem požadavků na kvantitu a kvalitu zpracovávaných dat. Toto je běžná praxe, jak internet funguje. Hostingová firma patří mezi největší a nejspolehlivější hostingové firmy v ČR. Na jejich serverech je hostována prezentace www stránek, tak také databáze společná jak pro tuto prezentaci, tak uložení vašich osobních dat, funkce pro rozesílání emailů (ve spolupráci se seznam.cz). Přestože fyzicky data u sebe nemáme a může tak dojít k jejich úniku ze strany hostingové firmy, kde jsou také uložena, spoléháme na profesionalitu a "renomé" této společnosti, která sama musí zajištovat stejná/obdobná pravidla která jsou popsána zde - ochranu osobních údajů a pravidel GDPR. 

Po dokončení objednávky zákazníkem jsou mu emailem zaslány údaje o vytvořené objednávce - rekapitulace, zároveň jsou v databázi hostingové firmy uložena tato data + data technického charakteru (čas, IP adresa). Citlivé údaje v databázi jakým je heslo uživatele je zašifrováno.

Veškerý přenos mezi klientem - uživatelem/zákazníkem - jeho počítačem a serverem hostingové firmy je šifrován prostřednictvím protokolu HTTPS (s certifikátem), stejně tak exporty a zálohy této databáze do našeho osobního - kancelářského počítače. Osobní počítač je využíván pouze jediným člověkem - zpracovatelem osobních dat, počítač je zaheslován. Tento osobní počítač je využívám k vytváření záloh databáze i prezentace www stránek, kdy jsou zálohy vytvářeny na externí disk a ten je pečlivě a jen po kontrolou zpracovatele uschován.

Z důvodu smyslu - ochrany osobních dat, zpracovatel nechce být více konkrétní k technickému řešení a zabezpečení, které je využíváno.

COOKIES

Cookies jsou malé soubory, které mohou naše stránky uložit ve vašem internetovém prohlížeči a to za účelem a s cílem usnadnit Vám pohyb a orientaci na našich stránkách (např. předvyplnění Vašich údajů v objednávkovém formuláři, zejména pokud použijete tlačítka krok vpřed či vzad vašeho prohlížeče). Cookies komunikují šifrovaně (protokolem https) mezi Vaším počítačem a naším serverem, nejsou předávána třetím stranám ani jinak zpracovávána. 

Využití cookies lze obecně ve vašem prohlížeči (chrome, edge, opera atd..)  zakázat tak, že jakákoliv webová stránka nemá možnost jej využít. 

 

PRÁVA uživatele (subjektu údajů)

- právo  byt informován o skutečnosti, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány, 

- právo na přístup k osobním údajům, 

- právo na opravu, resp. doplnění, 

- právo na výmaz (být zapomenut), 

- právo na omezení zpracování, 

- právo na přenositelnost údajů, 

- právo vznést námitku,

- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

- právo na odvolatelnost souhlasu.

 

V případě, že dojde k úniku některých ze zpracovávaných informací. informuje zpracovatel dotčený subjekt údajů a současně také úřad pro ochranu osobních údajů, případně PČR. 

 

V případě dotazů a Vašich žádostí ohledně ochrany osobních údajů - GDPR nás kontaktujte.

 

Bližší informace k této problematice lze najít na stránkách

Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ministerstva vnitra ČR

 

Ve Frýdlantě dne 19.6.2020

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae

Informační portál občanů města Frýdlantu