Nejnovější obrázkyPoslední články

Prodej sadbového materiálu 2021
neděle 1. listopad 2020 5:29
Příjem objednávek a prodej sadbového materiálu na r. 2021  CENÍK  Vážení zákazníci - odběratelé japonského topolu dovolujeme si zveřejnit cenu sadbového...
Těžba japonského topolu
pondělí 12. prosinec 2016 2:42
V minulém týdnu jsme zahájili těžbu porostů japonského topolu na 9,4ha. Jedná se již o druhé obmýtí.   V této první fázi bude sklizená dřevní hmota...
Ceník poštovného
sobota 23. leden 2016 3:32
   CENÍK POŠTOVNÉHO do zahraničí platný pro jarní sezonu 2016 Je součástí "aktuálního ceníku"   Jediná forma sadebního materiálu, který můžeme zaslat...

Často kladené otázky

Srovnání kladů a záporů ruční a strojové výsadby

Ruční výsadba

Klady

  • Nedochází ke ztužení půdy a současnému vyjetí kolejí traktorem. Při následném mulčování je plocha rovná.
  • Při ruční výsadbě lze individuálně každý řízek natočit pupenem na jih. Tak docílíme optimálního růstu u všech řízků ve stejný čas. Rozdíl v růstu mezi řízkem pupenem otočeným na jih a řízkem pupenem otočeným na sever je 9 až 12 dní !! 
  • Při ruční výsadbě lze docílit mezery mezi řádky se značnou přesností, což následně usnadní projíždění řádků technikou.
  • Ruční výsadbou docílíte stoprocentní počet vysazených řízků v ploše.
  • Blátivý mazlavý terén sázející zvládnou bez problému.

Zápory

  • Jedna osoba je schopna za 1 hodinu práce vysadit reálně 200 kusů řízků.
  • Cena za jeden vysazený řízek 0,9 až 1,00 Kč a to dle výměry a připravenosti půdy.

 

Číst dál: Srovnání kladů a záporů ruční a strojové výsadby

Mýty a fakta o paulownii

Za poslední měsíc mi oslovilo více zákazníku a ptalo se na dřevinu Paulovnii. Zda je lepší než topol, proč jí už nepěstujeme a nenabízíme atd.

O tuto dřevinu jsem se zajímal již v minulosti, asi tak před 8 lety, dokonce jsem podnikl cestu do Asie, kde je její domovina a navštívil tam plantáže této dřeviny. Dokonce mám i fotky z těchto plantáží. Průměrná roční teplota je zde ale přes + 20 st.C.

 Musím říct, že mi zprvu tato rostlina hodně nadchla a líbí se mi dodnes.

Vlastnosti jejího dřeva a její opravdu rychlý růst jsou fascinující.

Paulovnie však není žádný nově objevený fenomén, tato dřevina se u nás i v Evropě již zkoušela v minulosti pěstovat. Vhodné klima mají například Řecko, jih Itálie, Španělsko..,ale ani tam těchto plantáží moc není. Kladu si otázku, proč už ji Italové nepěstují ve velkém místo topolů.U nás se najde také pár rostoucích okrasných jedinců, ale vždy na místech chráněných, v těch nejteplejších lokalitách.

 

Číst dál: Mýty a fakta o paulownii

Kvalita sadby

Častá otázka kladená  zájemci o pěstování RRD –rychle rostoucí dřeviny – japonského topolu členům Komory pěstitelů biomasy (KPB)

Kvalita sadby.
Otázka.

Jaký vliv na kvalitu sadebního materiálu má stáří reprodukčních porostů – takzvaných matečnic?

Sadební materiál se sklízí pravidelně každým rokem v zimních měsících lednu a únoru  v reprodukčních porostech –matečnicích. Reprodukční porosty jsou zakládány s předpokládanou životností 10 – 15 let. Pokud pěstitel zakládal v minulých letech matečnici a zároveň požadoval dotaci její na výsadbu, byla dokonce  jednou z podmínek přidělení dotace i povinnost  udržovat tuto matečnici po dobu nejméně 10 let. Jednotliví producenti sadebního materiálu jsou povinni být registrovaní a mají přidělené registrační číslo v centrálním státním registru. Každoročně mají za povinnost požádat odpovídající Státní rostlinolékařskou správu (SRS) a příslušného rostlinolékaře o provedení fyzické kontroly porostů sadbového materiálu na matečnicích. Po provedené kontrole obdrží pěstitel  doklad o provedené kontrole a jejím výsledku. Při prodeji sadby pěstitel vystavuje zákazníkovi Rostlinolékařský pas, jehož součástí je i registrační číslo přidělené pěstiteli.


Po celou dobu existence reprodukčního porostu – matečnice musí být bezpodmínečně zachována kvalita sadebního materiálu. Není tedy pravdou, že sadební materiál má nejlepší kvalitu z matečnic starých 2 – 3 roky. Toto tvrzení šíří, bohužel, někteří začínající pěstitelé. Ve skutečnosti matečnice teprve třetím rokem začíná produkovat plný výnos sadebního materiálu a to v plné kvalitě! V Rakousku jsou některé matečnice tohoto klonu jap-104,jap-105 v plné kvalitě produkce už i dvacátým rokem.


Tyto výše uvedené informace lze ověřit u odborníků Ing. Jana Wegera, Ing. K.Havlíčkové a kolektivu dlouhodobě se touto tématikou zabývajících, ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  (VÚKOZ) v Průhonicích. Průhonice Informační středisko pro obnovitelné zdroje energie (ISOZE), kde poskytnou informace na váš případný dotaz.

A.Dočekal
japonskytopol.cz

Copyright © 2021 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae